فی مرثیه امام حسین علیه‌السلام

که در دل این زمان تخم ملامت برشادی دهد روز قیامت
خداوندا به حق آل حیدر به حق عترت پاک پیامبر
که سوی محتشم چشم عطا کن شفیعش را شهید کربلا کن