یا وصل ترا عنایتی باید

یا وصل ترا عنایتی باید یا هجر ترا نهایتی باید
صد سوره‌ی هجر می‌فرو خوانی در شان وصال آیتی باید
دل عمر به عشق می‌دهد رشوت آخر ز تو در حمایتی باید
بوسی ندهی وگر طمع دارم گویی به بها ولایتی باید
الحق به از این بها به نتوان جست در هر کاری کفایتی باید
آخر ز تو در جهان پس از عمری جز جور و جفا حکایتی باید
وانگه ز منت چه عیب می‌جویی جز مهر و وفا شکایتی باید
در خون منی چرا نیندیشی کین دل شده را جنایتی باید